Om Koncern HR, Sundhedsuddannelser

Kontoret arbejder med at forbedre og planlægge videreuddannelse for læger, herunder speciallægeuddannelse i Midt- og Nordjylland. Det omfatter også at stå for ansættelser og vurdere uddannelseskvaliteten på hospitaler og i praksis.

Yderligere har kontoret ansvaret for at koordinere og planlægge grunduddannelser inden for sundheds- og socialsektoren i regionen, sikrende at der er et godt match mellem uddannelser og regionens behov.

Ledelsen består af en kontorchef og en vicekontorchef, hvor kontorchefen fokuserer på de lægelige uddannelser og vicekontorchefen tager sig af grunduddannelserne, herunder erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelser på sundheds- og socialområdet.

Læs mere om alle sundhedsuddannelserne

Kontorchefen leder også sekretariatet for videreuddannelsen af læger i regionen.

Kontoret er beliggende i Regionshuset i Viborg.

Mød vores medarbejdere