Om Koncern HR, Stab

Kontoret er en stabsfunktion, der primært varetager strategiske og koordinerende opgaver vedrørende blandt andet:

  • lønpolitik og aflønning af forskellige faggrupper, herunder koordinering af lønniveauer på tværs i organisationen,
  • udarbejdelse af overordnede personalepolitikker og tovholderfunktioner for personalepolitiske tiltag og tværregionale initiativer, inkl. tiltag vedrørende Socialt Kapitel, personalegoder, rekruttering, ligestilling og mangfoldighed,
  • implementering af nye overenskomster og ny lovgivning mv. samt bistand til regelfortolkning,
  • juridisk vurdering og sagsbehandling af komplicerede personalesager samt varetagelse af forhandlinger i tvistløsningssystemet mv.,
  • udvikling, analyse og udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation samt bidrag til at relevant ledelsesinformation er tilgængelig for ledelsesniveauerne i organisationen og
  • rådgivning og sekretariatsbetjening af regionsrådet, direktionen, regionale HR-fora og det øverste niveau af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen m.fl. – inkl. udarbejdelse af analyser og beslutningsoplæg mv.

Koncern HR, Stab er geografisk placeret i Regionshuset Viborg og ledes af de to vicedirektører og en sekretariatschef (kontorchef).

Mød ledelsen

Jørn Mørup
Vicedirektør: Løn og Personale

Mob: 2461 9222
Mail: jm@rm.dk

Ditte Hughes
Vicedirektør: Udvikling og Arbejdsmiljø

Mob: 2066 1412
Mail: annhug@rm.dk 

Jakob Olesen
Sekretariatschef

Tlf: 7841 0710
Mail: jakob.olesen@stab.rm.dk

Mød medarbejdere

Anders K. Kristensen
HR-konsulent

Mob: 5127 0740
Mail: andkri@rm.dk

Helle Hammer
Specialist

Tlf: 7841 0701
Mail: hh@rm.dk

Lisbeth Nørgaard-Andersen
Specialist

Tlf: 7841 0703
Mail: lisane@rm.dk

Mads Vestergaard
Chefkonsulent

Tlf: 2169 1806
Mail: madves@rm.dk

Marrion Joseph
Chefkonsulent

Mob: 2148 1704
Mail: marrjo@rm.dk

Martin Midtgaard Bendtzen
HR-konsulent

Tlf: 4027 5181
Mail: marbez@rm.dk

Mette Astrid Rasmussen
HR-konsulent

Tlf: 2384 0961
Mail: mearas@rm.dk

Mette Flemming
Personalejurist

Tlf: 2464 1898
Mail: metfle@rm.dk

Mette Høiriis
Socialrådgiver og konsulent ved Det Sociale Kapitel 

Tlf: 2134 5969
Mail: methoei@rm.dk

Rachel Mortensen
Specialkonsulent

Tlf: 7841 0704
Mail: racmor@rm.dk

Stine Schytte
Chefkonsulent

Tlf: 5164 9540
Mail: stisch@rm.dk

Thomas Madsen Birk
Specialkonsulent

Tlf: 6161 4713
Mail: thbirk@rm.dk

Tine Wilsøe
Specialkonsulent

Tlf: 4023 5933
Mail: tiwils@rm.dk

Maria Berg Nguyen
Kontorelev

Tel: 7841 0986
Mail: MANGUY@rm.dk

Charlotte Svit Krog
Kontorelev

Tel: 5170 5619 
Mail: CHRKOG@rm.dk

Kontakt

Koncern HR, Stab

Skottenborg 26
8800 Viborg
Mail: konchr@rm.dk
Tlf.: 7841 0701