Om konsulentydelser

Som både leder, team og afdeling, kan I få hjælp til den udviklingsopgave eller udfordring, I står med. Sammen tager vi en snak om opgaven og hvordan vi bedst hjælper jer.

Du kan forvente at samarbejde med konsulenter, der har

  • indsigt i Region Midtjylland som organisation
  • kendskab til regionens politikker og strategier
  • erfaring med at samarbejde med ledelseslagene
  • indsigt i den transformation, som den offentlige sektor er i gang med.

Du er altid velkommen til at kontakte Koncern HR, Udvikling, hvis du vil høre mere.

Pris på konsulentydelser

Timeprisen for konsulentydelser er 850 kr. (ekskl. forberedelse). Du betaler ikke for kørsel.

Mulighed for medfinansiering

Der er mulighed for at få støtte til konsulentydelser fra en af Region Midtjyllands centrale puljer. Der kan både være tale om helt eller delvist finansierede konsulentydelser. Vi undersøger finansieringsmulighederne, når du henvender dig.

Afregning

Koncern HR, Udvikling sørger for afregning. Afregning sker, når opgaven er afsluttet eller i forbindelse med afslutning af regnskabsåret. På store opgaver kan vi aftale kvartalsafregning.  Konsulenthonoraret følger regnskabsårets gældende takst.

Opgavens pris er fastsat ud fra forventet timeforbrug. Afregning sker ud fra faktisk timeforbrug. Ved afvigelse på mere end 10% genforhandler vi kontrakten.