Vold og krænkende handlinger

I Region Midtjylland er vold og krænkende handlinger herunder mobning, chikane og sexisme uacceptabel optræden, og det er uacceptabelt, hvis ansatte bliver udsat for krænkende handlinger i relation til deres job.

Krænkende handlinger hænger ofte sammen med et belastet psykosocialt arbejdsmiljø, eller en uhensigtsmæssig kultur i arbejdsfællesskabet. Derfor kan det være vigtigt, at forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger omfatter arbejdsmiljø og kultur i afdelingen og ikke alene sættes ind på de involverede personers adfærd.