Koncern HR, Løn, Personale og Systemoptimering

Hovedopgaverne er knyttet til systemejerskabet. Det vil sige koordination og support, kontrakt- og projektstyring af HR-system-porteføljen, leverandørkontakt, erhvervelse og koordinering af implementering af nye HR systemer samt inddragelse af brugerne.

Derudover varetager kontoret en række driftsopgaver på løn- og personaleområdet for Region Midtjyllands stabe og fællesfunktioner samt socialområdet og Regional Udvikling. Opgaverne omfatter bl.a. håndtering af personalesager, lønforhandling, lønfastsættelse, indberetning i lønsystemet, refusionshjemtagelse samt service og support.

Desuden løses en række driftsopgaver for hele koncernen, bl.a. brugeradministrationen af lønsystemet, feriehenlæggelser, udbetaling af tjenestemandspension og arbejdsskader samt indhentelse af statsrefusion.

Koncern HR, Løn, Personale og Systemoptimering er geografisk placeret i Regionshuset Viborg og ledes af en kontorchef.

Mød ledelsen

Henriette Spanggaard Petersen
Kontorchef

Tlf: 2146 7025
Mail: hesppe@rm.dk

Mød medarbejderne i løn

Anette Kjær Olesen
Løn- og personalekonsulent

Tlf: 2938 9004
Mail: anette.kjaer@stab.rm.dk

Ann Høiris Pedersen
Løn- og personalekonsulent 

Tel: 5142 1161
Mail: annhpd@rm.dk

Anne-Sofie Høgeda

Tlf: 6134 8827
Mail: anoras@rm.dk 

Anni Overgaard Nielsen
Løn- og personalekonsulent

Tlf: 3063 2838
Mail: anni.o.nielsen@stab.rm.dk 

Berit Overgård Kristensen
Lønkonsulent

Tlf: 4011 9581
Mail: berkrt@rm.dk

Eva Hansen
Lønkonsulent

Tlf: 3089 4140
Mail: EVAHA1@rm.dk

Cathrine Hyllested Jensen
Lønkonsulent

Tlf: 3035 1042
Mail: cathje@rm.dk

Heidi Overgaard Johansen
Lønkonsulent

Tlf: 2425 3599
Mail: Heidi.Johansen@ps.rm.dk

Helle Urban Wirenfeldt
Lønkonsulent

Tlf: 2478 0535
Mail: helwir@rm.dk

Jette Sigh
Løn- og personalekonsulent

Tlf: 2938 8928
Mail: jette.sigh@stab.rm.dk

Malene Sejerup Thorsager

Tlf: 2173 0912
Mail: MALTHA@rm.dk

Malene Søndergaard Nielsen
Lønkonsulent
På barsel

Mail: masni1@rm.dk

Susanna Louise Laigaard
Lønkonsulent

Tlf: 2938 8933
Mail: suslaj@rm.dk

Sussi Lindgren
Lønkonsulent

Tlf: 3036 0307
Mail: sussln@rm.dk

Mød en medarbejder i personale

Anne-Marie Poulsen
Personalejuridisk konsulent

Tlf: 2938 8328
Mail: Anne-Marie.Poulsen2@ps.rm.dk

Bente Elsborg Veiling Møller
HR-konsulent

Tlf: 5151 0593
Mail: bente.Moeller@stab.rm.dk

Birthe Rasmussen
HR-konsulent

Tlf: 5184 5088
Mail: BIRRAS@rm.dk

Dorte Aaen Østerballe
HR-konsulent

Tlf: 2445 4890
Mail: doroet@rm.dk

Jeanette Collin
Personalejuridisk Konsulent

Tlf: 2037 3178
Mail: JEACOL@rm.dk

Mød en medarbejder i systemoptimering

Dan Holm
Løn- og personalekonsulent

Tlf: 6141 7740
Mail: danwho@rm.dk

Inge Lis Bækgaard
HR-konsulent

Tlf: 2476 7314
Mail: inge-lis.baekgaard@stab.rm.dk

Inger Grydgaard
HR-medarbejder

Tlf: 2496 6440
Mail: INGRYD@rm.dk

Jens Ingwersen
HR-konsulent

Tlf: 4276 4989
Mail: jens.ingwersen@stab.rm.dk

Rasmus Bech Hvid
HR-konsulent

Tlf: 2459 0301
Mail: rashvi@rm.dk

Elever

Charlotte Svit Krog
Kontorelev

Tel: 5170 5619 
Mail: CHRKOG@rm.dk

Kontakt

Koncern HR Løn og Personale

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf: 7841 0701
E-mail: lps@stab.rm.dk