I MinPlan kan du

  • Se din egen og dine kollegaers arbejdsplan
  • Chatte med din planlægger og kollegaer
  • Holde øje med dine normtimer, ferie, afspadsering og andre saldi

Hvis du er ansat på et hospital, i psykiatrien eller i socialområdet, er det nemt at hente app’en MinPlan ned på din telefon. MinPlan findes også som et program i Citrix. Er du administrativ medarbejder kan du som hidtil bruge app’en MinLøn.

Sådan downloader du og bruger MinPlan

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Mest stillede spørgsmål om MinPlan

Mere information på intranettet

Du kan finde mere information og vejledninger til MinPlan på intranettet (kun adgang på regionens netværk)

Her kan du også finde information om og vejledninger til de øvrige systemer til arbejdsplanlægning fra PDC Plan:

  • Vagtplan
  • FunktionsPlan
  • TeamPlan

Kontakt

Primær kontaktperson

Rasmus Bech Hvid

Telefon: 2459 0301

Mail: rashvi@rm.dk

Lokale enheder

Aarhus Universitetshospital

Kontaktpersoner i HR på AUH (pdf)

Regionshospitalet Randers

Anne Dorte Birch Jensen, annjense@rm.dk

Regionshospitalet Gødstrup

Find lokal lønkonsulent i Gødstrup

Skriv til Lønteamets funktionspostkasse: staben.hr@goedstrup.rm.dk

Regionshospitalet Horsens

Kontaktinfo findes på lønsedlen, ellers kan du skrive til funktionspostkasse: HEHHRI@rm.dk

Hospitalsenhed Midt

Kontaktinfo findes på lønsedlen, ellers kan du skrive til funktionspostkasse: HR@midt.rm.dk

 

Psykiatrien

Find medarbejdere i Psykiatriens HR enhed

Socialområdet

Skriv til Koncern HRs funktionspostkasse for Socialområdet: koncern.hr.socialomraadet@rm.dk

Præhospitalet

Helene Petersen, Administrationen, helene.petersen@ph.rm.dk

Koncern HR

Skriv til Koncern HRs funktionspostkasse: lps@stab.rm.dk