Region Midtjyllands retningslinjer for befordringsgodtgørelse tager udgangspunkt i reglerne om befordringsgodtgørelse i Tjenesterejseaftalen (21.13.1)

samt aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet (21.14.1).

Retningslinjerne er gældende fra den 1. april 2024

Læs retningslinjerne i sin helhed her:

Læs mere

Indberetning af befordring i kørselsapp (Min Løn Kørsel og Min Løn Udlæg)

Q&A om Befordringsgodtgørelse

 

Kontakt

Mette Flemming

Telefon: 2464 1898

Mail: metfle@rm.dk